Finance

Počáteční inventář

Počáteční zásobou jsou zaznamenané náklady na zásobu v účetních záznamech společnosti na začátku účetního období. Počáteční zásoba je zaúčtovaná cena zásob na konci bezprostředně předcházejícího účetního období, která se poté převede do začátku dalšího účetního období.

Počáteční inventář je účet aktiva a je klasifikován jako aktuální aktivum. Technicky se to v rozvaze neobjevuje, protože rozvaha se vytváří k určitému datu, kterým je obvykle konec účetního období, a tak se v rozvaze objeví konečný stav zásob. Jak jsme však již poznamenali, počáteční inventář je stejný jako konečný inventář z bezprostředně předcházejícího účetního období, takže ano dělá se objeví v rozvaze jako konečný inventář v předchozím období.

Primárním použitím počáteční zásoby je sloužit jako výchozí bod výpočtu nákladů na prodané zboží za účetní období, pro které je výpočet:

Počáteční inventář + Nákupy během období - Ukončení inventáře = Náklady na prodané zboží

Sekundární použití počáteční zásoby je pro výpočet průměrné zásoby, která se používá ve jmenovateli řady měření výkonu, jako je například vzorec obratu zásob. Tato měření mohou použít pouze konečný stav zásob, ale použití počátečních a konečných zůstatků zásob k odvození průměrného stavu zásob za účetní období má tendenci generovat vyhlazovací efekt, který působí proti neobvykle vysokému nebo nízkému konci stavu zásob.