Finance

Dlouhodobý dluh

Dlouhodobý dluh je finanční závazek, jehož platby budou požadovány po uplynutí jednoho roku od data ocenění. Tyto informace používají investoři, věřitelé a věřitelé při zkoumání dlouhodobé likvidity podniku.

Dlouhodobý dluh je v rozvaze společnosti klasifikován jako samostatná řádková položka. Příkladem dlouhodobého dluhu jsou ty části dluhopisů, půjček a leasingů, u nichž je platební povinnost alespoň jeden rok v budoucnosti.