Finance

Kombinovaná účetní závěrka

Kombinovaná účetní závěrka představuje finanční výsledky a finanční situaci nejméně dvou přidružených společností. Transakce mezi společnostmi jsou vyloučeny před vydáním kombinované účetní závěrky, aby se zabránilo nafouknutí výsledků. Tento přístup se obvykle používá k prezentaci výsledků různých dceřiných společností. Taková prezentace umožňuje investorům vyhodnotit výsledky jednotlivých dceřiných společností.