Finance

Právní páka

Právní páka je poměr kapitálových partnerů ke všem ostatním právníkům ve firmě. Pokud je vysoký pákový poměr, znamená to, že by se měl rozdělovat rozdělený příjem kapitálových partnerů, protože těží ze zisků generovaných všemi ostatními ve firmě. Tento koncept funguje pouze v případě, že zaměstnanci, kteří nejsou partnery, jsou dostatečně vysoce využíváni k tomu, aby generovali dostatečný příjem z poplatků na pokrytí svých přímých nákladů. Pákový poměr je:

Počet kapitálových partnerů ÷ Počet všech ostatních právníků = pákový poměr právníka

Vysoký poměr má kromě zvýšení příjmu kapitálových partnerů i další výhody. Tyto výhody jsou:

  • Schopnost delegovat práci, a tím vytvářet menší tlak na akciové partnery.
  • Snížené odpisy, protože akciové partnery neúčtují vysoké poplatky za práci s nízkou hodnotou.
  • Existuje velká skupina kandidátů na budoucí pozice kapitálových partnerů.

Většina právnických firem udržuje pro každého kapitálového partnera poměr 1/2 až 2 právníky.

Poměr pákového efektu právníka je také známý jako poměr partner-spolupracovník.