Finance

Alternativní postupy

Alternativní postupy jsou ty dodatečné auditorské testy, které se používají, když nelze provést původní sadu plánovaných auditorských postupů nebo se ukáže jako neúčinná. Například auditor zasílá potvrzení o pohledávkách klientům klienta, ale odpovědí je tak málo, že musí použít alternativní postupy, jako je srovnání následných peněžních příjmů se zůstatky pohledávek na konci roku. Podobně se auditor nemůže zúčastnit počtu fyzických zásob na konci roku u klienta, a proto se rozhodne použít alternativní postup, kterým je sledování následného prodeje hotového zboží zpět k záznamům na konci roku o zásobách.

Po provedení alternativních postupů musí auditor určit, zda byly shromážděny dostatečné dodatečné důkazní informace. Pokud ne, musí být provedeny další alternativní postupy. Jakmile jsou všechny auditní testy dokončeny, měl by je auditor zdokumentovat v pracovních dokumentech auditu.