Finance

Rozvahové poměry

Poměry rozvahy porovnávají různé řádkové položky v rozvaze, aby bylo možné odvodit likviditu, efektivitu a finanční strukturu podniku. Následující seznam obsahuje nejběžnější poměry používané k analýze rozvahy:

Ukazatele likvidity

  • Peněžní poměr. Porovnává nejlikvidnější aktiva společnosti s jejími současnými závazky. Je to nejkonzervativnější ze všech ukazatelů likvidity.

  • Současný poměr. Porovná všechna krátkodobá aktiva se všemi krátkodobými závazky, aby zjistil, zda je dostatek krátkodobých aktiv k úhradě krátkodobých závazků. Jeho hlavním nedostatkem je, že je obtížné odprodat skladovou složku oběžných aktiv.

  • Rychlý poměr. Porovná všechna krátkodobá aktiva kromě zásob s krátkodobými závazky a zjistí, zda existuje dostatek aktiv, která mohou být v blízké budoucnosti zlikvidována k úhradě současných závazků.

Poměry účinnosti

  • Obrat pohledávek. Porovnává čistý prodej úvěrů za rok s průměrnými pohledávkami, aby se zjistilo, jak rychle jsou pohledávky inkasovány.

  • Obrat zásob. Porovnává cenu zboží prodaného za daný rok s průměrným inventářem, aby zjistil, jak rychle podnik vyprodává svůj inventář.

  • Splatný obrat účtů. Porovnává celkové nákupy dodavatelů s průměrnými účty, které mají být zaplaceny, aby bylo možné určit, zda firma platí svým dodavatelům příliš brzy nebo příliš pozdě.

Ukazatele finanční struktury

  • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Porovná výši veškerého dluhu s vlastním kapitálem. Vysoký podíl naznačuje, že finanční struktura podniku může obsahovat příliš mnoho dluhů, což zvyšuje riziko bankrotu.