Finance

Úplné datum způsobilosti

Plným datem způsobilosti je datum, ke kterému zaměstnanec pracoval po celou dobu služby, která vyžaduje nárok na všechny výhody uvedené v plánu zaměstnaneckých výhod. Jakékoli další výhody, které lze získat prací delší dobu po tomto bodě, jsou považovány za triviální. Datum úplného vzniku nároku není ovlivněno datem, kdy zaměstnanec začne pobírat výhody.