Finance

Jak vypočítat zlomový prodej

Rovnoměrný prodej je dolarová částka tržeb, při které podnik vydělá nulový zisk. Tato částka prodeje přesně pokrývá základní fixní výdaje firmy plus všechny variabilní náklady spojené s prodejem. Je užitečné znát mezní úroveň prodeje, takže management má základní úroveň pro minimální částku prodeje, která musí být generována v každém vykazovaném období, aby nedošlo ke ztrátám. Například pokud se očekává pokles v podnikání, lze úroveň rovnováhy použít k vyrovnání fixních nákladů tak, aby odpovídala očekávané budoucí úrovni prodeje.

Chcete-li vypočítat rentabilní tržby, vydělte všechny fixní výdaje průměrným procentním příspěvkem. Příspěvková marže je prodej minus všechny variabilní náklady, vyjádřený v procentech. Vzorec je:

Fixní náklady ÷ Procentní marže příspěvku = Rovnoměrný prodej

Například společnosti ABC International každý měsíc běžně vznikají fixní výdaje ve výši 100 000 USD. Marže příspěvku společnosti je 50%. To znamená, že podnik dosáhne zlomové úrovně prodeje s prodejem 200 000 USD měsíčně.

Než se budete spoléhat na koncepci zlomového prodeje, je třeba si uvědomit některé problémy. Oni jsou:

  • Variabilní marže příspěvku. Rozpětí příspěvku nemusí být vždy měsíc od měsíce stejné. Pokud společnost prodává každý měsíc jinou kombinaci produktů a všechny tyto produkty mají různé marže, pravděpodobně se výsledná smíšená marže pro celý podnik změní. To znamená, že se změní i úroveň vyrovnaného prodeje.

  • Historický základ. Hodnota fixních výdajů v čitateli vzorce je založena na historických fixních výdajích. Pro účely plánování nezapomeňte použít odhad očekávaných fixních výdajů během plánovacího období, protože tyto náklady se mohou lišit od historického počtu.