Finance

Jednostupňový výkaz zisku a ztráty

Jednostupňový výkaz zisku a ztráty poskytuje informace ve zjednodušeném formátu. Používá jeden mezisoučet pro všechny řádkové položky s příjmem a jeden mezisoučet pro všechny řádkové položky s výdaji, přičemž čistý zisk nebo ztráta se objevují v dolní části přehledu. Tento formát nejčastěji používají firmy, které mají relativně jednoduché operace, přičemž je uvedeno několik řádkových položek. Zde je ukázkový formát pro jednostupňový výkaz zisku a ztráty: