Finance

Definice účtu

Účet může mít v účetní profesi několik významů. Jsou to následující:

  • Záznam. Účet může být záznam v systému účetnictví, ve kterém podnik eviduje debety a kredity jako důkaz účetních transakcí. Účet pohledávek tedy ukládá informace o fakturaci zákazníkům, jakož i snížení těchto faktur v důsledku plateb od zákazníků. Tyto záznamy jsou uloženy v hlavní knize.

  • Zákazník. Účet lze považovat za stejný jako zákazník. V tomto smyslu je účtem jiný subjekt nebo osoba, pro kterou podnik vystupuje jako dodavatel a u nichž může existovat zůstatek pohledávek.

  • Budoucí platba. Pokud je prodej „na účet“, znamená to, že kupující zaplatí prodávajícímu později na základě úvěrových podmínek souvisejících s transakcí (například čistých 10 podmínek, kdy je kupující povinen zaplatit do 10 dnů od datum faktury).