Finance

Výdaje příštích období splatné

Výdaje příštích období, které se mají uhradit, jsou ty závazky, které podniku vznikly a za které od dodavatelů dosud nebyly obdrženy žádné faktury. Časově rozlišený závazek se zaznamenává s reverzním zápisem do deníku, který (jak název napovídá) se automaticky zruší v následujícím vykazovaném období. Zaznamenáním výdaju tímto způsobem podnik zrychluje rozpoznávání výdajů do aktuálního období. Tyto závazky jsou považovány za krátkodobé závazky a jsou uvedeny v této klasifikaci v rozvaze.

Například správcovská firma může společnosti poskytovat úklidové služby, ale nevystaví jí měsíční fakturu, dokud správce společnosti za měsíc nezavře účetní knihy; v souladu s tím správce časově rozlišuje výdaje v očekávání přijetí faktury k pozdějšímu datu. Jako další příklad je zboží přijato během měsíce a zaznamenáno do přijímacího protokolu společnosti, ale do konce měsíce nedorazí žádná dodavatelská faktura; v tomto případě správce odhadne částku faktury na základě přijatého množství a zaznamená časově rozlišený výdaj.

Časově rozlišené výdaje nemusí být zaznamenány, pokud jsou příliš malé na to, aby významně ovlivnily finanční výsledky podniku. Vyhýbání se nehmotným výdajům příštích období může významně snížit množství práce potřebné k uzavření účetních knih. Toho je dosaženo formální politikou společnosti, která stanoví peněžní prahovou hodnotu, pod kterou se výdaje nebudou časově rozlišovat.

Výdaje příštích období, které se mají uhradit, se nevykazují v podniku, který funguje na hotovostním základě účetnictví, protože tyto účetní jednotky účtují o nákladech pouze v případě, že jsou dodavatelům uhrazeny peníze. Hotovostní základna účetnictví má sklon oddálit uznání nákladů do pozdějších účetních období.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found