Finance

Riziko vzorkování

Riziko vzorkování je možnost, že položky vybrané ve vzorku nejsou skutečně reprezentativní pro testovanou populaci. To je zásadní problém, protože auditor nemá čas zkoumat celou populaci, a proto se musí spolehnout na vzorek. Jednou chybou, která může vyplynout z rizika odběru vzorků, je to, že auditor mylně dospěl k závěru, že s populací je méně problémů, než se očekávalo, což může vést k nesprávnému výroku auditora. Nebo auditor chybně dospěje k závěru, že problémů je více, než se očekávalo, a proto rozšíří velikost vzorku, aby zjistil, zda tomu tak skutečně je, což není dobré využití jeho času.