Finance

Strojová hodina

Strojová hodina je měření, které se používá k aplikaci režijních nákladů továrny na vyrobené zboží. Je to nejvíce použitelné v strojově náročných prostředích, kde je doba strávená zpracováním strojem největší aktivitou, na které může být založeno přidělení režie. Když je ve výrobě málo strojů, je častější, když je pracovní doba základem, na kterém je alokována režie továrny na vyrobené zboží.

Například widget spotřebuje jednu hodinu strojového času. Během měsíce byly stroje používány celkem 1 000 hodin. V tomto období společnost vynaložila na tovární režii 20 000 dolarů. Na základě těchto informací je částka režie, která má být přidělena widgetu:

(1 hodina využita / 1000 celkem strojních hodin) x 20 000 $ = 20 $ Přidělené režijní náklady