Finance

Finanční aktivum

Finanční aktivum je aktivum, jehož hodnota pochází ze smluvní pohledávky. S těmito aktivy se často obchoduje. Finanční aktiva zahrnují následující položky:

  • Hotovost

  • Vlastní kapitál jiného subjektu

  • Smluvní právo na příjem hotovosti nebo podobné částky od jiného subjektu nebo potenciálně příznivá výměna finančních aktiv nebo závazků s jiným subjektem

  • Smlouva, která bude pravděpodobně vypořádána ve vlastním kapitálu účetní jednotky, a to je nivivativ, podle kterého může účetní jednotka obdržet proměnlivou částku svých vlastních kapitálových nástrojů, nebo derivát, který bude pravděpodobně vypořádán jinak než směnou hotovosti nebo podobným způsobem za pevná výše vlastního kapitálu účetní jednotky.

Příkladem finančních aktiv jsou hotovost, investice do dluhopisů a vlastního kapitálu vydaného jinými subjekty, pohledávky a derivátová finanční aktiva.