Finance

Metoda přímého odpisu vs. metoda příspěvku

Podle metody přímého odpisu je nedobytný dluh účtován do nákladů, jakmile je zřejmé, že faktura nebude zaplacena. Podle metody opravných položek je odhad budoucí částky nedobytného dluhu účtován na rezervní účet, jakmile dojde k prodeji. To má za následek následující rozdíly mezi těmito dvěma metodami:

  • Načasování. U metody přímého odpisu je zpoždění uznání nákladů na nedobytné pohledávky zpožděno, u metody opravné položky je uznání okamžité. To má za následek vyšší počáteční zisky podle metody přímého odpisu.

  • Přesnost. Přesná výše výdajů na nedobytné pohledávky je známa u metody přímého odpisu, protože se odepisuje konkrétní faktura, zatímco u metody s opravnými položkami se účtuje pouze odhad.

  • Přijatá řádková položka. Řádková položka pohledávek v rozvaze má tendenci být nižší podle metody opravných položek, protože rezerva se započítává proti částce pohledávky.