Finance

Definice atribučního období

Atribuční období je časové období, za které se počítá přírůstek závazku po odchodu do důchodu. Toto období obvykle začíná dnem přijetí zaměstnance a končí dnem plné způsobilosti zaměstnance.