Finance

Rozptyl prodejní směsi

Odchylka prodejního mixu měří rozdíl v jednotkových objemech ve skutečném prodejním mixu od plánovaného prodejního mixu. Téměř vždy existuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným prodejem, takže rozptyl prodejní směsi je docela užitečný jako nástroj pro zjištění, kde se prodej lišil od očekávání. Následující kroky ukazují, jak to vypočítat na úrovni jednotlivých produktů:

  1. Odečtěte rozpočtovaný jednotkový objem od skutečného jednotkového objemu a vynásobte marží standardního příspěvku. Příspěvková marže je výnos minus všechny variabilní výdaje.
  2. Totéž proveďte u každého z prodaných produktů.
  3. Agregujte tyto informace, abyste dosáhli rozptylu prodejního mixu pro organizaci.

Vzorec je:

(Skutečný jednotkový prodej - rozpočtovaný jednotkový prodej) × Rozpočtová marže příspěvku

= Varianta prodejního mixu

Například společnost očekává prodej 100 platinových harmonik, které mají příspěvkovou marži 12 $ za jednotku, ale ve skutečnosti prodají pouze 80 jednotek. Společnost také očekává, že prodá 400 harmonik z nerezové oceli, které mají marži příspěvku 6 $, ale ve skutečnosti prodá 500 jednotek. Rozptyl prodejní směsi je:

Platinová harmonika: (80 skutečných jednotek - 100 rozpočtovaných jednotek) × marže příspěvku 12 $ = - 240 $

Harmonika z nerezové oceli: (500 skutečných jednotek - 400 rozpočtovaných jednotek) × marže příspěvku 6 $ = 600 $

Rozptyl agregované prodejní směsi je tedy 360 USD, což odráží velké zvýšení objemu prodeje produktu s nižší marží příspěvku v kombinaci s poklesem prodeje produktu, který má vyšší marži příspěvku.