Finance

Nevlastní nerozdělený zisk

Neoprávněným nerozděleným ziskem jsou nerozdělené zisky podniku, které nebyly vyčleněny pro konkrétní účel. Tyto prostředky mohou být směrovány všude tam, kde jsou potřeba, například na financování nákupu stálých aktiv, financování zvýšení provozního kapitálu nebo rozdělení dividend akcionářům. Ve většině organizací není vyčleněna žádná část nerozděleného zisku. Tohle znamená tamto Všechno nerozděleného zisku se považuje za neoprávněnou.

Investoři rádi vypočítají částku neoprávněného nerozděleného zisku, aby určili maximální částku prostředků, které jsou k dispozici k rozdělení jako dividendy.