Finance

Podřízený dluhopis

Podřízený dluhopis je dluhopis klasifikovaný jako nižší než vyšší dluh v případě selhání. To znamená, že držitelé nadřízenějších cenných papírů jsou placeni jako první, než jsou zbytkové prostředky dány k dispozici držiteli podřízeného dluhopisu. Vzhledem k vyššímu riziku nezaplacení vyplácí toto zajištění relativně vysokou úrokovou sazbu.

Podobné podmínky

Podřízený dluhopis je také známý jako junior security.