Finance

Zavázané náklady

Závazná cena je investice, kterou podnikatelský subjekt již provedl a nemůže ji žádným způsobem získat zpět, stejně jako již provedené závazky, z nichž se podnik nemůže dostat. Při kontrole výdajů společnosti na možné škrty nebo prodej aktiv je třeba si uvědomit, které náklady představují náklady.

Například pokud společnost koupí stroj za 40 000 $ a také vydá nákupní objednávku na zaplacení smlouvy o údržbě za 2 000 $ v každém z následujících tří let, je všech 46 000 $ závazkem, protože společnost již stroj koupila a zákonná povinnost platit výživné. Víceletá smlouva o pronájmu nemovitosti je také závazkem po celou dobu trvání pronájmu, protože je velmi obtížné smlouvu o nájmu ukončit.

Se závazkem je obvykle spojena dlouhodobá právní dohoda. Pokud ne, je mnohem jednodušší sjednat ukončení výdajů.

Podobné podmínky

Zavázaná cena má určitou podobnost s termínem utopená cena.