Finance

Emisní náklady

Emisní náklady jsou výdaje spojené s upisováním a vydáváním dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů. Emisní náklady zahrnují:

  • Poplatky za audit
  • Poplatky za investiční bankovnictví
  • Právní poplatky
  • Marketingové výdaje
  • Registrační poplatky Komise pro cenné papíry (SEC)

Emisní náklady nezahrnují žádné výdaje, které musí veřejně vlastněná společnost průběžně hradit, například kontrolní audity, audity ročních finančních výkazů, čtvrtletní prověrky, poplatky na burze cenných papírů nebo průběžné podávání žádostí SEC.