Finance

Interní hlášení

Interní výkaznictví zahrnuje časté shromažďování finančních a provozních informací, které jsou distribuovány těm v rámci organizace, kteří je mohou použít ke zlepšení výkonu. Příkladem informací obsažených v interních zprávách jsou trendy výdajů, míra selhání, podrobné údaje o prodeji a fluktuace zaměstnanců. Interní zprávy nejsou sdíleny s nikým mimo firmu.