Finance

Počáteční franšízový poplatek

Počáteční franšízový poplatek je poplatek placený franchisorovi výměnou za navázání franšízového vztahu spolu s poskytnutím některých počátečních služeb. Tento poplatek se franšízorovi platí jednorázově při podpisu franšízové ​​smlouvy.

Když franšízant zaplatí franšízantovi franšízový poplatek, lze tuto platbu považovat za nehmotné aktivum. Je povoleno, aby franšízant uznal tuto cenu jako aktivum, protože se jedná o aktivum získané od třetí strany. Nabyvatel franšízy by měl toto aktivum odepisovat po dobu jeho předpokládané životnosti, která se předpokládá jako doba platnosti franšízové ​​smlouvy.