Finance

Jak zaznamenat poplatky za probíhající výstavbu

Čtenář se ptá: „Pro velké projekty v podřízené evidenci dlouhodobého majetku máme nedokončenou zakázku (CIP). Je osvědčeným postupem zaúčtovat všechny splatné faktury do vedlejší účetní knihy dlouhodobého majetku v CIP, přestože některé z těchto faktur budou od nemusí splňovat požadavek na kapitalizaci jako dlouhodobá aktiva, nebo má být CIP použit jako sledovací zařízení pro celý projekt bez ohledu na kapitalizaci? “

Faktury související s CIP byste měli předem zkontrolovat, když jsou poprvé zadány do systému, aby se položky, které mají být účtovány, účtovaly najednou. Neměly by být uloženy na účtu CIP; jinak existuje značné riziko, že spotřební položky nebudou po určitou dobu skutečně účtovány. Alternativně, pokud chcete použít CIP jako sledovací mechanismus pro celý projekt, vytvořte pro něj pár podúčtů, z nichž jeden ukládá položky, které mají být účtovány do nákladů, a druhý pro položky, které mají být kapitalizovány. Tento přístup usnadňuje včasné účtování výdajů.