Finance

Definice přírůstkové akvizice

Akretivní akvizice je taková, která zvyšuje zisk na akcii nabyvatele. Toho je dosaženo nabídkou nižší ceny za nabývaný podnik, než je zisk, kterým nabývaný podnik přispěje kombinované jednotce. Výsledkem je vyšší tržní hodnota pro kombinované subjekty, než by tomu bylo v případě, že by zůstaly oddělené. Například nabyvatel se ziskem na akcii 3,50 USD kupuje menší společnost se ziskem na akcii 4,00 USD, což má za následek kombinovaný zisk na akcii 3,60 USD. Pokud jsou náklady na získání cílové společnosti nižší než 0,50 USD na akcii, pro nabyvatele to bude mít pozitivní přínos.

Akretivní akvizice bude pravděpodobněji výsledkem, když nabyvatel dokáže identifikovat významné synergie v nabývaném podniku, a to buď podporou prodeje prostřednictvím křížového prodeje, nebo (častěji) snížením nákladů eliminací nadbytečných nákladů.

Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že očekávané synergie nejsou realizovány z různých důvodů, jako je nedodržování integračního plánu, odpor zaměstnanců nabývaného podniku nebo nadměrný optimismus při stanovování cílů synergie. Následně nabyvatel potřebuje velké zkušenosti s vyhledáním přírůstkových akvizičních příležitostí, pečlivým plánováním a následným sledováním, aby zajistil, že budou skutečně realizovány všechny plánované synergie.