Finance

Bulletiny účetnictví zaměstnanců

Bulletin pro zaměstnanecké účetnictví (SAB) shrnuje názory zaměstnanců Komise pro cenné papíry na to, jak se mají uplatňovat obecně uznávané účetní zásady (GAAP). Běžným výsledkem je, že požadavky SAB jsou konzervativnější a / nebo restriktivnější než GAAP, z nichž jsou odvozeny.

Názory uvedené v SAB následují pracovníci Úřadu hlavního účetního a Divize podnikových financí při posuzování podání veřejně vlastněných společností. Z tohoto důvodu jsou subjekty SAB přísně dodržovány subjekty, které registrují své cenné papíry ve Spojených státech. Pokud veřejně vlastněná společnost nezačlení koncepty z těchto bulletinů do svých finančních výkazů a zveřejnění, může obdržet komentář od SEC.

Informace v SAB se nevztahují na soukromě vlastněné organizace nebo na ty, jejichž cenné papíry jsou registrovány na burzách mimo USA.

Bulletiny pro zaměstnanecké účetnictví vydává SEC v relativně dlouhých intervalech. Celý text všech aktuálních SAB je uveden na webových stránkách Komise pro cenné papíry.