Finance

Zúčtování účtu

Zúčtovací účet je účet hlavní knihy, který slouží k dočasné agregaci částek převáděných z jiných dočasných účtů. Nejlepším příkladem je souhrnný účet výnosů, na který se koncové zůstatky všech účtů výnosů a výdajů převedou na konci fiskálního roku, než se agregovaný zůstatek přesune na nerozdělený zisk.