Finance

Pod čarou

Níže uvedený řádek odkazuje na řádkové položky ve výkazu zisku a ztráty, které nemají přímý dopad na vykázané zisky firmy. Společnost může klasifikovat určité výdaje jako kapitálové výdaje, čímž je posune pod hranici přesunutím z výkazu zisku a ztráty do rozvahy. Nebo je výdaj účtován oproti rezervnímu účtu, než aby byl účtován přímo do výdajů. Například nedobytný dluh může být účtován proti opravné položce na pochybné účty, takže konkrétní nedobytný dluh se neobjeví ve výkazu zisku a ztráty.

Veřejně vlastněné firmy se mohou pokusit přeformulovat některé výdaje ve výkazu zisku a ztráty pod hranici, pokoušející se přesvědčit investory, že podkladové operace společnosti fungují lépe než celkové vykázané zisky (nebo ztráty) organizace. Výsledkem budou příjmy mimo GAAP, pro které má SEC specifické požadavky na podávání zpráv.

Jiný výklad pojmu spočívá v tom, že „nad řádkem“ odkazuje na hrubou marži vydělanou podnikem. Podle této interpretace jsou výnosy a náklady na prodané zboží považovány za vyšší než řádek, zatímco všechny ostatní náklady (včetně provozních nákladů, úroků a daní) jsou považovány za nižší než řádek.