Finance

Princip konzistence

Princip konzistence uvádí, že jakmile přijmete účetní princip nebo metodu, budete ji i nadále důsledně dodržovat v budoucích účetních obdobích. Zásadu nebo metodu účetnictví změňte, pouze pokud nová verze nějakým způsobem vylepší vykazované finanční výsledky. pokud k takové změně dojde, plně zdokumentujte její dopady a zahrňte tuto dokumentaci do poznámek připojených k účetní závěrce.

Auditoři se zvláště obávají, že jejich klienti dodržují zásadu konzistence, takže výsledky vykazované z období na období jsou srovnatelné. To znamená, že některé auditorské činnosti budou zahrnovat diskuse o otázkách konzistence s řídícím týmem. Auditor může odmítnout vyjádřit výrok k účetní závěrce klienta, pokud dojde k jasnému a neoprávněnému porušení této zásady.

Zásada konzistence se nejčastěji ignoruje, když se manažeři podniku snaží vykázat více výnosů nebo zisků, než by bylo povoleno striktním výkladem účetních standardů. Ukazatelem takové situace je situace, kdy se základní úrovně provozní aktivity společnosti nezmění, ale zisky se náhle zvýší.

Podobné podmínky

Princip konzistence je také známý jako koncept konzistence.