Finance

Riziko nesprávného přijetí

Riziko nesprávného přijetí je situace, kdy výsledky vzorku auditu podporují závěr, že zůstatek na účtu je správný, pokud tomu tak skutečně není. Místo toho je zůstatek na účtu významně nesprávný. Výsledkem by mohlo být, že auditor provádějící test vydá nesprávný názor na účetní závěrku klienta. Riziko nesprávného přijetí lze snížit zvětšením velikosti vzorků použitých v různých auditních testech.