Finance

Výnosy ze služeb

Výnosy ze služeb jsou tržby vykázané podnikem, které se týkají služeb poskytovaných zákazníkům. Tyto výnosy již byly obvykle vyfakturovány, ale mohou být rozpoznány, i když nebudou vyúčtovány, pokud byly výnosy získány. Tyto výnosy lze agregovat do samostatné řádkové položky, která se zobrazuje v horní části výkazu zisku a ztráty.

Výnosy ze služeb nezahrnují žádné výnosy z přepravy zboží ani úrokové výnosy.