Finance

Účtenka

Potvrzení je písemný dokument vyvolaný přijetím něčeho hodnotného od třetí strany. Tento dokument potvrzuje, že položka byla přijata, a může obsahovat následující informace:

 • Datum převodu

 • Popis přijaté položky

 • Částka zaplacená za položku

 • Jakákoli daň z obratu účtovaná jako součást převodu

 • Použitý způsob platby (například v hotovosti nebo kreditní kartou)

Potvrzení jsou obvykle spojena s dodáním zboží nebo služeb od dodavatele. Lze je použít z několika důvodů, včetně následujících:

 • Zdokumentovat převod vlastnictví na kupujícího

 • Kontrolně, aby měl kupující doklad o zaplacené částce

 • Tvořit základ pro účetní záznam pro záznam podkladové transakce

 • Dokumentovat vlastnictví pro účely pojištění

 • Jako doklad o dodání od dodavatele v případě vrácení zboží v záruce

 • Poskytnout důkaz, že v rámci transakce byla zaplacena daň z prodeje, takže kupující není povinen platit daň z užívání

Prodejce může automaticky vygenerovat účtenku (například pokladnou). Nebo za neformálnějších okolností nebo okolností s malým objemem může být potvrzení vystaveno ručně.