Finance

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelnými náklady jsou výdaje, u nichž existuje krátkodobý pevný výdajový závazek. Z důvodu závazku není možné se vyhnout nákladům, dokud neskončí období závazku. Tento typ nákladů se nezapočítává do krátkodobých provozních rozhodnutí. Příkladem nevyhnutelných nákladů jsou platby nájemného v rámci dlouhodobého leasingu.