Finance

Pracovní dokumenty

Pracovní dokumenty jsou souborem dokumentů sestavených auditorem při zkoumání finančních záznamů klienta. Pracovní dokumenty poskytují důkazy, na nichž je založen názor auditora na finanční záznamy klienta. Pracovní dokumenty jsou zkoumány jako součást vzájemného hodnocení podle standardů vyhlášených příslušnou normotvornou entitou. Do pracovních dokumentů mohou být zahrnuty následující dokumenty:

  • Analýzy

  • Výsledky potvrzení

  • Poznámky

  • Rozvrhy

  • Přepisy