Finance

Režijní sazba oddělení

Režijní sazba oddělení je standardní poplatek založený na jednotkách aktivity produkovaných obchodním segmentem. Režijní sazby na úrovni oddělení se obvykle používají v propracovanějším prostředí alokace nákladů, kde je potřeba co nejpřesněji aplikovat režijní náklady. Většina organizací nepoužívá režijní sazby v rámci oddělení, místo toho raději používá jednodušší režijní sazby pro celou továrnu.

Pokud se použije tato metoda, je standardním přístupem k alokaci nákladů vynásobení standardní režijní sazby oddělení počtem spotřebovaných jednotek aktivity. Například pokud oddělení obrábění účtuje 30 $ režii za hodinu obrábění a úloha používá 2,5 hodiny strojního času, pak bude přidělení režie 75 $.