Finance

Zpráva o rozpočtu

Zpráva o rozpočtu je srovnání skutečných výsledků podniku s předem stanoveným rozpočtem. Tato zpráva se vydává každému, kdo odpovídá za řádkovou položku ve výkazu zisku a ztráty, což obvykle znamená vedoucí oddělení. Rozpočtová zpráva se používá k určení, které úrovně výdajů jsou příliš vysoké, aby bylo možné přijmout opatření, která sníží úroveň výdajů zpět na rozpočtovanou částku. Tato zpráva je jedním z nejčastěji používaných nástrojů k udržení kontroly nad finančními výsledky podniku.

Upravený výkaz zisku a ztráty lze použít jako zprávu o rozpočtu. V tomto formátu je zahrnut další sloupec, který uvádí rozpočtovanou částku pro každou řádkovou položku, zatímco třetí sloupec vypočítá rozptyl mezi skutečnými a rozpočtovanými výsledky.