Finance

Vybíráme lístek

Vyzvedávací lístek je seznam používaný ke shromažďování položek, které mají být odeslány ze skladu. Jízdenka obsahuje číslo a popis zboží a také kód umístění koše, ve kterém je uložen, množství, které má být vybráno, a číslo objednávky zákazníka. Na lístku je také prostor pro zápis počtu jednotek, které byly skutečně vybrány. Vybírání lístků se obvykle vydává v pořadí, které minimalizuje dobu jízdy zaměstnanců skladu.

Vyzvedávací lístky mohou být vydávány jako elektronické záznamy, které se objevují na mobilních počítačích, které pracovníci skladu přenášejí přes sklad, a nasměrují je, kam mají jít na další vychystávací transakci.

Vybírání vstupenek je užitečné pro co nejefektivnější organizaci vychystávání zásob u objednávek zákazníků.