Finance

Náklady na pojištění

Výdaje na pojištění představují částku výdajů zaplacených za získání pojistné smlouvy. Zaplacená částka je účtována do nákladů v určitém období, což odráží spotřebu pojištění za určité období. Pokud se pojištění vztahuje na výrobní operaci, jako je krytí majetku tovární budovy, mohou být tyto náklady zahrnuty do skupiny režijních nákladů a poté přiděleny jednotkám vyrobeným v každém období. To znamená, že část nákladů na pojištění bude zahrnuta do konečné zásoby a část bude přiřazena jednotkám prodaným během daného období, takže se výdaj objeví v ceně prodaného zboží.

Například společnost utratí předem 12 000 $ na krytí pojištění odpovědnosti na příštích dvanáct měsíců. Společnost zaznamená tyto výdaje na účtu předplacených výdajů jako aktuální aktivum. Toto se považuje za pojištění, jehož platnost nevypršela. V každém z následujících 12 po sobě jdoucích měsíců si společnost účtuje 1 000 USD z tohoto předplaceného aktiva do nákladů, čímž rovnoměrně rozloží uznání nákladů na období krytí.

Podobné podmínky

Pojistné výdaje jsou také známé jako pojistné.