Finance

Přiměřeně

Prorate znamená přiřadit něco pomocí logického základu alokace. Koncept se běžně používá v účetnictví. Například účet za služby je poměrný pro každé oddělení ve společnosti na základě počtu zaměstnanců v každém z nich. Nebo jsou náklady na pojištění odpovědnosti poměrné pro všechny produktové řady organizace na základě jejich prodeje.