Finance

Základní kapitál

Základní kapitál se skládá ze všech typů akcií vydaných společností. Tato klasifikace zahrnuje běžné zásoby a může také zahrnovat několik typů upřednostňovaných zásob. Prostředky přijaté z kapitálových zásob jsou v rozvaze zaznamenány v sekci vlastního kapitálu akcionářů.

Podnik, který má relativně malé množství základního kapitálu, se říká, že je slabě kapitalizovaný a pravděpodobně se spoléhá na značné množství dluhu, aby mohl financovat své operace. Naopak, účetní jednotka s velkým množstvím základního kapitálu vyžaduje k financování svých operací méně dluhu, a tak méně podléhá negativním dopadům změn úrokových sazeb.

Alternativní definice základního kapitálu spočívá v tom, že se skládá z celkového počtu kmenových a přednostních akcií, které jsou povoleny k vydání. Tato částka může být podstatně větší než počet skutečně vydaných akcií. Ke zvýšení počtu akcií schválených k vydání je nutná změna podnikové listiny.