Finance

Firemní režie

Podniková režie se skládá z nákladů vynaložených na provoz administrativní stránky podniku. Mezi tyto náklady patří účetní, lidské zdroje, právní, marketingové a prodejní funkce. Když vzniknou podnikové náklady, považují se za náklady období, a proto se účtují do nákladů v okamžiku jejich vzniku. Na rozdíl od režijních nákladů továrny se podniková režie neshromažďuje do fondu nákladů a poté se přiděluje počtu vyrobených jednotek.

Koncept podnikových režijních nákladů je u společnosti s více dceřinými společnostmi poněkud odlišný. V této situaci se režijní náklady společnosti považují za náklady na provoz mateřské společnosti. Lidé pracující v mateřské společnosti se zabývají takovými činnostmi, jako je stanovování zásad a postupů pro dceřiné společnosti, vykazování konsolidovaných výsledků a zapojení do fúzí a akvizic. Vedení společnosti se může rozhodnout přidělit tyto režijní náklady dceřiným společnostem vlastněným mateřskou společností na základě některých opatření činnosti, jako jsou tržby nebo zisky dceřiných společností. Toto účetní řešení se nedoporučuje, protože zkresluje vykázanou ziskovost dceřiných společností a skrývá jejich skutečnou ziskovost. Lepším přístupem je, aby byly náklady na mateřskou společnost okamžitě účtovány do nákladů bez alokace jinde.

Firemní režie vždy zvyšuje zlomový bod podnikání, proto je dobré udržovat nad těmito náklady přísnou kontrolu.