Finance

Kontrolovatelnost

Auditovatelnost označuje schopnost auditora dosáhnout komplexního prověření finančních záznamů a finančních výkazů klienta. Auditní zakázka má vyšší úroveň auditovatelnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Finanční záznamy klienta jsou dobře organizované a úplné

  • Pracovníci klienta jednají s auditorem transparentně

  • Klient má dobrý systém vnitřní kontroly