Finance

Irelevantní náklady

Irelevantní náklady jsou náklady, které se nezmění v důsledku rozhodnutí vedení. Stejné náklady však mohou být relevantní pro jiné rozhodnutí vedení. V důsledku toho je důležité formálně definovat a dokumentovat ty náklady, které by měly být při rozhodování vyloučeny z úvahy. Například plat pracovníka pro vztahy s investory může být irelevantní náklad, pokud se rozhodnutí managementu týká vydání nového produktu, protože jednání s investory nemá nic společného s tímto konkrétním rozhodnutím. Pokud však představenstvo zvažuje převzetí společnosti do soukromí, pak již nemusí potřebovat referenta pro vztahy s investory; v druhém případě je plat této osoby pro rozhodnutí vysoce relevantní. Jako další příklad je nájemné za výrobní budovu irelevantní pro rozhodnutí automatizovat výrobní linku, pokud je automatizované zařízení stále umístěno ve stejném zařízení.

Nepeněžní položky, jako jsou odpisy a amortizace, jsou pro většinu typů rozhodnutí managementu často kategorizovány jako irelevantní náklady, protože nemají vliv na peněžní toky.

Potopené náklady, jako jsou pořizovací náklady na fixní aktiva, které byly vynaloženy v předchozím období, jsou také obvykle považovány za irelevantní při rozhodování o postupnosti.