Finance

Prémie na běžné zásoby

Poplatek za kmenové akcie je rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a cenou, za kterou podnik akci prodá investorům. Nominální hodnota je nominální hodnota vytištěná na akciovém certifikátu; obvykle je poměrně malá, přičemž 0,01 USD za akcii je běžná částka. Pokud například společnost ABC Company prodá podíl na kmenových akciích investorovi za 10 $ a akcie mají nominální hodnotu 0,01 $, pak je prémie na kmenových akcích 9,99 $.

Tato prémie je zřídka zaznamenána na účtu s tímto názvem. Místo toho je běžněji zaznamenáván na účtu s názvem Zaplacený kapitál v překročení nominální hodnoty. Může být také zaznamenán na účtu nazvaném Další splacený kapitál. Účet se v rozvaze nachází v sekci vlastního kapitálu. Nezobrazuje se ve výkazu zisku a ztráty.

Pokud se s akciemi obchoduje mezi investory na následném trhu (například na burze cenných papírů), nemá to dopad na vydávající subjekt, protože se neúčastní obchodů.