Finance

Mezivládní příjmy

Mezivládním příjmem je financování získané od jiné vlády, a to buď ve formě grantu, nebo jako úhrada vzniklých nákladů. Například státní vláda může sdílet část svých příjmů z dálniční daně s krajskými a obecními vládami v rámci svých hranic. Nebo federální vláda vydává vládám financování vzdělávání související s další distribucí na místní úrovni. Příjemci těchto fondů je zaznamenávají jako výnosy.