Finance

Konference v polovině roku

Konvence z poloviny roku stanoví, že dlouhodobý majetek nakoupený kdykoli během roku se odpisuje od poloviny tohoto roku. Například pokud je aktivum ve výši 100 000 USD zakoupeno 15. února a má pětiletou životnost, bude v prvním roce vykázán odpis 10 000 USD, za předpokladu, že byl skutečně získán 1. července. uznány v každém z následujících čtyř let a v posledním roce bude účtován půlroční odpis. Konvence v polovině roku se pro účetní účely používá jen zřídka, ale běžně se používá pro daňové účely.