Finance

Konference v polovině měsíce

Konvence z poloviny měsíce stanoví, že se předpokládá, že všechny akvizice dlouhodobého majetku byly zakoupeny v polovině měsíce pro účely odpisů. Pokud tedy byl dlouhodobý majetek získán 5. ledna, konvence uvádí, že jste jej koupili 15. ledna; nebo pokud jste jej koupili 28. ledna, stále předpokládejte, že jste jej koupili 15. ledna. Tím usnadníte výpočet standardního půlměsíčního odpisu pro první měsíc vlastnictví.

Při použití konvence v polovině měsíce byste měli zaznamenat půlměsíční odpisy za poslední měsíc doby životnosti aktiva. Tímto způsobem se výpočty dvouměsíčního odpisu rovnají jednomu celému měsíci odpisu.

Mnoho společností dává přednost použití celoměsíčních odpisů v prvním měsíci vlastnictví, bez ohledu na skutečné datum nákupu v daném měsíci, aby mohly rozpoznávání odpisů mírně urychlit; tím se sníží jejich zdanitelný příjem. Konvence v polovině měsíce také zavádí určitou složitost výpočtu odpisů, což zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k chybě výpočtu.