Finance

šek

Bankovní směnka je platba jménem plátce, za kterou ručí vydávající banka. Koncept se používá, když příjemce chce vysoce bezpečný způsob platby.

Banka může tuto záruku bezpečně vystavit, protože okamžitě strhne částku šeku z účtu plátce, a proto nehrozí žádné riziko. Banka ve skutečnosti požadované prostředky vyčlenila. Nejen, že je to pro banku bezpečná transakce, je to také výhodné, protože banka je vlastníkem finančních prostředků od okamžiku, kdy odepsá z účtu plátce, do okamžiku, kdy budou peníze nakonec vyplaceny příjemci (což může být několik týdnů, podle toho, kdy se plátce rozhodne odeslat šek příjemci). Banky si navíc za tuto službu účtují poplatek.

Prodejce může při transakci požadovat bankovní směnku, pokud se jedná o velkou prodejní cenu, nebo pokud prodejce nemá vztah s kupujícím, nebo má důvodné podezření, že by inkasování platby od kupujícího bylo jinak problematické . Prodejce může například požadovat bankovní směnku, když se prodává dům nebo automobil.

Existují dvě situace, ve kterých prodejce nemusí uspět při výběru prostředků na základě bankovního směnku. Prvním případem je situace, kdy vydávající banka zkrachuje, takže nedodržuje žádné nevyřízené směnky. Druhým případem je případ, kdy je koncept podvodný, a proto jej banka ve skutečnosti nepřipravila.

Podobné podmínky

Bankovní směnka je také známá jako pokladní šek.