Finance

Režijní rozpočet výroby Režijní rozpočet

Definice výrobního režijního rozpočtu

Rozpočet režie výroby obsahuje všechny výrobní náklady kromě přímých materiálů a přímé práce. Informace v tomto rozpočtu se stanou součástí nákladů na řádkové položky prodaného zboží v hlavním rozpočtu.

Součet všech nákladů v tomto rozpočtu se převádí na alokaci režijních nákladů na jednotku, která se používá k odvození nákladů na ukončení inventury hotových výrobků a která je zase uvedena v rozpočtové rozvaze. Informace v tomto rozpočtu patří mezi nejdůležitější z různých rozpočtových modelů resortu, protože mohou obsahovat velkou část celkové částky výdajů společnosti.

Tento rozpočet je obvykle uváděn v měsíčním nebo čtvrtletním formátu.

Příklad rozpočtu režijních nákladů na výrobu

Společnost Delphi Furniture vyrábí nábytek v řeckém stylu. Rozpočtuje dřevěné suroviny a náklady na své řemeslníky v rozpočtu přímých materiálů a rozpočtu přímé práce. Jeho výrobní režijní náklady jsou popsány takto:

Nábytek Delphi

Výrobní režijní rozpočet

Za rok končící 31. prosince 20XX