Finance

Činnost s přidanou hodnotou

Činnost s přidanou hodnotou je jakákoli akce, která zvyšuje užitek zboží nebo služby zákazníkovi. Podnik může výrazně zvýšit svou ziskovost rozpoznáním, které činnosti zvyšují hodnotu a které nikoli, a odstraněním činností bez přidané hodnoty. Ve většině organizací existuje mnohem nižší podíl činností s přidanou hodnotou než činností bez přidané hodnoty.